technické parametry

technické parametry

Jednotlivé skříňky jsou skládany na sebe, 
čimž vytváří dojem masivního celku. Sestavy lze 
průběžně měnit i doplňovat. 
Základem celé sestavy je vždy sokl. 
Na něj se skládají jednotlivé skříňky. Sestava je nakonec shora uzavřena tzv. vrchem.


Každé okénko ve skříňce je samostatná skleněná tabulka o tloušťce 4 mm.

 vrch
skříňka 
sokl